Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskie mgr. Piotra Baranowskiego

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgra Piotra Baranowskiego pt.: Model transformacji metasystemowej. Paradygmat złożoności.

Promotor: prof. dr hab. Radosław Fiedler

Promotor pomocniczy: dr Artur Pohl

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Karwat dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online.

Link do obrony doktorskiej

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/baranowski-piotr