Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskie mgr. Tomasza Morozowskiego

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgr. Tomasza Morozowskiego pt.: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku.

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Malinowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Mikołaj Tomaszyk

Recenzenci: dr hab. Beata Molo, prof. KAFFM dr hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online.

Link do obrony doktorskiej

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/morozowski-tomasz