Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Aleksandry Monkos

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgr Aleksandry Monkos pt.: Rola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu mediów na Ukrainie w latach 2004-2018.

Obrona odbędzie się w dniu 24 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Wallas Promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna

Recenzenci: prof. dr hab. Grzegorz Janusz dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do obrony

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/monkos-aleksandra.