Data wydarzenia: -

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Jolanty Vogt-Hajder

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Vogt-Hajder pt.: Społeczno-ekonomiczne implikacje polityki prorodzinnej w Polsce.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Babiak

Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Urbaniak

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wójcik dr hab. Mirosław Grewiński, profesor WSP w Warszawie

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do obrony doktorskiej.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR oraz wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP (https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/voght-hajder-jolanta).