Data wydarzenia: -

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Adamczewskiej

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o komunikacji społecznej i mediach mgr Kingi Adamczewskiej pt.: Rola mediów we współczesnych modelach przepływu informacji politycznej

Promotor: dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM

Recenzenci: dr hab. Maria Nowina-Konopka, prof. UJ dr hab. Jakub Nowak

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do obrony doktorskiej.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP (https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/adamczewska-kinga).