Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Kingi Jasiak

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgra Kinga Jasiak pt.: Nierówności społeczno-ekonomiczne jako skutek globalizacji.

Obrona odbędzie się w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: prof. dr hab. Maciej Walkowski Promotor pomocniczy: prof. UAM dr hab. Remigiusz Rosicki

Recenzenci: dr hab. Marek Rewizorski, prof. UG dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do obrony.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/jasiak-kinga.