Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr mgra Jacka Stormowskiego

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgra Jacka Stormowskiego pt.: Unia Europejska jako uczestnik procesów globalizacyjnych. Wymiar handlowy.

Obrona odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Babiak Promotor pomocniczy: dr Magdalena Kacperska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Gwiazda dr hab. Waldemar Sługocki, prof. UZ

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do obrony.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/stormowski-jacek.