Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ping Feng

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgr Ping Feng pt.: China`s Foreign Policy Towards Central Eastern European States after 1949.

  • Promotor: prof. dr hab. Jacek Wojnicki
  • Recenzenci: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS prof. dr hab. Maciej Walkowski

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do wydarzenia zostanie wysłany każdej osobie, która zgłosi chęć uczestnictwa w publicznej obronie, wysyłając maila na adres: eliza.nowicka@amu.edu.pl.

Praca doktorska umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/ping-feng