Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Jaworskiego

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o polityce i administracji mgr. Mariusza Jaworskiego pt.: Udział Policji w realizacji polityki bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym.

Obrona odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: prof. ucz. dr hab. Wojciech Nowiak

Promotor pomocniczy: dr Waldemar Jarczewski

Recenzenci: prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Fehler (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), prof. ucz. dr hab. inż. Andrzej Urban (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/jaworski-mariusz