Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Nira Barkana Nagara

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauki o polityce i administracji mgr. Nira Barkana Nagara pt.:  The Mechanism of “Targeted Killing” as a Part of Israeli Counter-Terrorism Policy

Obrona odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: prof. dr hab. Radosław Fiedler

Recenzenci:
dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
dr hab. Ryszard Machnikowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online. Link do wydarzenia zostanie wysłany każdej osobie, która zgłosi chęć uczestnictwa w publicznej obronie, wysyłając maila na adres: eliza.nowicka@amu.edu.pl

Praca doktorska umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-polityce-i-administracji/nir-barkan-nagar