Data wydarzenia: -

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Michała Wyrwy

Rada Naukowa Dyscyplin: nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach mgra Michała Wyrwy pt.: The conscious vs. the intentional stance. Folkpsychology strategies in attributing consciousstates to other persons.

Obrona odbędzie się w dniu 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Promotor: dr hab. Andrzej Klawiter, prof. UAM

Recenzenci: prof. dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausmann

dr hab. Maciej Witek, prof. US

W związku z sytuacją epidemiologiczną publiczna obrona odbędzie się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams i będzie udostępniona online.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 oraz umieszczona została w Repozytorium AMUR, a także wraz z recenzjami i streszczeniem na stronie BIP https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-o-komunikacji-spolecznej-i-mediach/wyrwa-michal