Data wydarzenia: -

Seminarium naukowe pt. "Badania nad dziennikarzami w Polsce: problemy, dylematy i wyzwania metodologiczne"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium naukowym poświęconym badaniom empirycznym nad polskim dziennikarstwem i polskimi dziennikarzami. Seminarium będzie okazją do przedyskutowania obszarów działań oraz dokonania przeglądu metod stosowanych w badaniach nad dziennikarstwem, a także wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia tego typu badań (dzień I). W szczególności chcemy się skoncentrować na wyzwaniach związanych ze zmianami technologicznymi zachodzącymi w mediach, zmianami zachodzącymi w typach dziennikarstwa, gatunkach dziennikarskich, jak również na bardzo praktycznych aspektach związanych ze zbieraniem materiału badawczego, selekcją materiału i jego analizie.

Pierwszego dnia seminarium uwagę skupimy zatem głównie na rozważaniach nad przedmiotem i obszarami badań oraz wyzwaniach związanych z metodami i narzędziami badawczymi.

Drugiego dnia seminarium zorganizowane zostaną warsztaty metodologiczne poświęcone wykorzystaniu analizy zawartości przekazów medialnych oraz analizy sieciowej do badań nad dziennikarzami.

Seminarium odbędzie się 9 i 10 lutego 2023 r. Zgłoszenia wraz z abstraktem (500 słów) przesyłać można do 12 grudnia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online.

Więcej informacji znaleźć można na wydarzeniu na platformie Facebook oraz pod wskazany link.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Seminarium_dziennikarze 21.11.2022 Aleksandra Wesołowska
DOCX
Pobierz DOCX Seminarium_dziennikarze(666.8 KB)