Data wydarzenia:

Seminarium naukowe pt. "Kształcenie obywatelskie jako element budowy kapitału społecznego we współczesnej Polsce"

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt. Kształcenie obywatelskie jako element budowy kapitału społecznego we współczesnej Polsce.

Seminarium odbędzie się 31 maja br. na naszym Wydziale w sali 43.

Pojęcie kapitału społecznego jest od kilkudziesięciu lat kluczowym dla zrozumienia sukcesu cywilizacyjnego państw i społeczeństw. Im wyższy jego poziom, tym większe szanse na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zaufaniu w wymiarze prywatnym i instytucjonalnym. Dlatego chcielibyśmy zaproponować badaczom i praktykom kształcenia obywatelskiego, udział w seminarium poświęconym kwestii relacji między tym wymiarem kształcenia a problematyką wzmacniania kapitału społecznego w Polsce. Wraz z uczestnikami seminarium pragniemy poszukać odpowiedzi na pytania: Czy postulat budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez pogłębianie jego wiedzy politycznej winien być traktowany jako rzecz oczywista? Jakie formy i treści kształcenia obywatelskiego dobrze służą wzmacnianiu kapitału społecznego w Polsce? Jak wspomagać demokratyczny kształt polskiej kultury politycznej?

Aby wziąć udział w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Po wydarzeniu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

PROGRAM SEMINARIUM

10:00 – Otwarcie seminarium, prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10:15–11:45 – Kształcenie obywatelskie w teorii: szkoła, uniwersytet, państwo

Moderator - Paweł Stachowiak – prof. UAM dr hab., Zakład Najnowszej Historii Politycznej WNPiD UAM

Monika Bobako – prof. UAM dr hab., Pracownia Pytań Granicznych UAM

Piotr Pawełczyk – prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Socjotechniki i Marketingu Politycznego WNPiD UAM

Beata Pająk-Patkowska – dr hab., Zakład Socjotechniki i Marketingu Politycznego WNPiD UAM

Jakub Jakubowski – dr, Zakład Socjotechniki i Marketingu Politycznego WNPiD UAM

Maciej Skrzypek, Oliwia Szeląg – Biuro Informacji i Promocji WNPiD UAM

11:45 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 14:00 – Kształcenie obywatelskie w praktyce: uczeń, rodzic, nauczyciel

Moderatorka–Wiesława Surdyk-Fertsch, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Alina Siudzińska – dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu

Tadeusz Nowik – wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Małgorzata Kaczmarek – naczelniczka Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Środzie Wielkopolskiej

Joanna Malinowska – założycielka i prezeska Fundacji Zmiana Dla Jutra

Tomasz Poprawski – przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

14:00 - Zakończenie i podsumowanie seminarium