Data wydarzenia:

Seminarium naukowe „Uniwersytecki model kreowania i zarządzania wiedzą naukową – od sieci tradycyjnych do cyfrowych”

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe dr. hab. Krzysztofa Szewiora „Uniwersytecki model kreowania i zarządzania wiedzą naukową – od sieci tradycyjnych do cyfrowych”, które odbędzie się w poniedziałek 30 maja br. o godzinie 13:00. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, poprzez platformę Microsoft Teams.

Dr hab. Krzysztof Szewior – doktor nauk politycznych. Do 2020 roku był działaczem Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UW. Obecnie jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Komitetu Nauk Politycznych PAN, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także Kolegium Redakcyjnego w czasopiśmie „Myśl Ekonomiczna i Polityczny” oraz Rady Naukowej „The Peculiarity of Man”.  Swoje doświadczenie naukowe Pan Doktor zdobywał m.in. w Bonn, Kolonii Wiedniu i Salzburgu.