Data wydarzenia:

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu wraz z Parlamentem Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu   zapraszają na spotkanie z dyplomatą amerykańskim.

Pan Konsul Brian Selman przedstawi  możliwości wyjazdowe do USA skierowane do studentów:
– praktyki i staże studenckie oraz dla absolwentów w okresie 1 roku po ukończeniu studiów
– studia drugiego stopnia – możliwości dofinansowania oraz proces aplikacyjny
– programy wymiany wakacyjnej, niekolidujące z zajęciami w trakcie roku akademickiego

A także udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania!

Prelegenci:

  • Brian Selman, Vice Consul (na zdjęciu), Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie Brian Selman jest dyplomatą w randze Vice Konsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jest to jego pierwsza placówka dyplomatyczna w której pełni służbę jako pracownik Departamentu Stanu USA. Brian przebywał już wcześniej w Europie jako student oraz nauczyciel języka angielskiego – trzykrotnie mieszkał w Rosji w miastach Moskwa, Santk Petersburg oraz Vladimir. Przed dołączeniem do korpusu dyplomatycznego, pracował na Politechnice w Teksasie jako Doradca do spraw Studiów Zagranicznych. Pan Konsul posiada dwa tytuły licencjackie – Russian Studies oraz International Relations, oraz skończone studia magisterskie z zakresu Russian, East European and Eurasian Studies na Uniwersytecie w Teksasie.
  • Marcin Dziedziński – uczestnik i ambasador programów wakacyjnych do Stanów Zjednoczonych, Camp Counselors USA – Poland