Data wydarzenia: -

Webinarium: Wolność i „wola narodu”. Mniejszości w polskiej demokracji nieliberalnej

Zakład Najnowszej Historii Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić do udziału w I webinarium naukowym na temat: Wolność i „wola narodu”. Mniejszości w polskiej demokracji nieliberalnej. Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym. Prowadzenie: prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak, WNPiD UAM

Założenia dyskusji:

Funkcjonowanie grup i społeczności mniejszościowych jest dobrym instrumentem umożliwiającym ocenę rzeczywistości politycznej i społecznej. Stosunek do mniejszości zawsze był, jest i będzie probierzem demokracji. Absolutne rządy większości, bez uwzględniania interesów mniejszości, oznaczają, że system demokratyczny traci swe cechy konstytutywne i staje się fasadą, poza którą ukrywane są rozmaite formy autorytaryzmu. Bywa tak nawet wówczas, gdy takie rządy posiadają demokratyczną legitymację. Szeroko rozumiany krąg cywilizacji i kultury europejskiego Zachodu, do którego należy także Polska, stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. Przemiany kultury politycznej europejskich społeczeństw, spowodowane rozmaitymi czynnikami (pandemia, terroryzm, migracje, ekspansja narodowego populizmu, rozwarstwienie społeczno-ekonomiczne i rozmaite formy wykluczenia), stawiają pod znakiem zapytania dalsze trwanie klasycznego modelu zachodniej demokracji liberalnej.

Mniejszości, ich prawa, formy obecności w życiu publicznym i ekspresji własnych narracji, coraz wyraźniej stają się problemem, widocznym szczególnie w tych państwach i społeczeństwach europejskich, które odchodzą od modelu demokracji liberalnej. Jest to widoczne np. na Węgrzech i w Polsce. Mniejszości stają się instrumentem politycznej gry zmierzającej do konstruowania lęku społecznego owocującego „ucieczką od wolności” – społeczną skłonnością do akceptowania ograniczania kolejnych swobód i wolności. W imię utrzymania „bezpieczeństwa”, zanikają instytucje i formy społecznych zachowań typowe dla demokracji liberalnej, a mniemana „wola narodu” zaczyna zastępować prawa obywatelskie.

Dyskutanci, dysponując własnymi doświadczeniami w pracy i udziale w życiu publicznym, podejmą refleksję nad sytuacją i rolą mniejszości w przestrzeni społecznej i politycznej demokracji nieliberalnych, szczególnie Polski.

Program webinarium

10.00 – 10.20 Otwarcie webinarium , prof. Bogumiła Kaniewska, Rektor UAM, prof. Tadeusz Wallas Prorektor UAM, prof. Andrzej Stelmach Dziekan WNPID

10.20 - 10.30 Przedstawienie założeń debaty, prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak

10. 30 - 11.20 Dyskusja panelowa

  • Prof. Michał Bilewicz Uniwersytet Warszawski
  • Prof. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, SWPS
  • Prof. Anna Potyrała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Red. Zuzanna Radzik, Wiceprezeska „Forum Dialogu”, „Tygodnik Powszechny”
  • Prof. Anna Wolff-Powęska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.20 – 13.00 Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

Transmisja debaty będzie miała miejsce na kanale Youtube Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizacja seminarium:

Zakład Najnowszej Historii Politycznej WNPiD UAM

  • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Lesiewicz
  • Prof. UAM dr hab. Witold Mazurczak
  • Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk
  • Prof. UAM dr hab. Paweł Stachowiak
  • Dr Bartłomiej Secler

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować na adres:

elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl

pawel.stachowiak@amu.edu.pl