Data wydarzenia: -

Zapraszamy na wydziałową inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się w poniedziałek, 1 października w Auli WNPiD. Poszczególne spotkania dla studentów I roku studiów II stopnia odbędą się o następujących godzinach:

  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 120 i politologia– sala 121
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: bezpieczeństwo narodowe – AULA WNPiD i stosunki międzynarodowe – sala 120
  • godz. 18:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim, dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim oraz zarządzanie państwem w języku angielskim – sala 121; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków:
  • „dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim” – sala 125
  • „stosunki międzynarodowe w języku angielskim” studia pierwszego stopnia – sala 126
  • „stosunki międzynarodowe w języku angielskim” studia drugiego stopnia – sala 127
  • „zarządzanie państwem w języku angielskim” – sala 128

Udział w uroczystościach jest obowiązkowy dla studentó I roku (SUM).