Data wydarzenia: -

Zapraszamy na pierwszy w tym roku akademickim wykład otwarty. Naszym prelegentem będzie prof. zw. dr hab. Sebastian Wojciechowski. Prelekcja odbędzie się w Auli WNPiD.