Data wydarzenia: -

Wykład otwarty: Państwa nieuznawane

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty pt. Państwa nieuznawane, który wygłosi prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia, o godz. 13:00, w Auli WNPiD.  Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres greta.swaltek@amu.edu.pl, podając nazwę szkoły i liczbę uczniów.