Data wydarzenia: -

X Konferencja naukowa: EUROPEJSKI WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem oraz partnerzy mają zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową X Konferencję Naukową z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, realizowaną z pomocą Fundacji na Rzecz Czystej Energii – operatora naukowych konferencji eksponujących problematykę bezpieczeństwa energetycznego. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: KONFLIKT NA UKRAINIE A SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA W OBLICZU KRYZYSU ENERGETYKI

Ze względu na wyjątkową sytuację powstałą w wyniku konfliktu na Ukrainie tradycyjna tematyka obrad, właściwa dla zagadnień z zakresu polityki energetycznej i technologii oraz ochrony środowiska, została poszerzona o spektrum problematyki związanej z reperkusjami społeczno-gospodarczymi konfliktu dla bezpieczeństwa Polski i Europy: uchodźstwo i migracje, bezpieczeństwo zdrowotne, pomoc humanitarna itp.

  1. Panel ekonomiczno-społeczny
  2. Panel logistyczny
  3. Panel polityczno-prawny
  4. Panel środowiskowy
  5. Panel techniczny
  6. Panel bezpieczeństwo i obronność
  7. Panel bezpieczeństwo cybernetyczne
  8. Panel Odnawialne Źródła Energii

Konferencja odbędzie się w gmachu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 Fundacja na rzecz Czystej Energii KRS 0000460112 REGON 302421050 NIP 777-323-15-21 wpłaty na konto: 29 1090 1362 0000 0001 3380 9899 z dopiskiem Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego – ed. 2022 www.fundacjaenergia.pl

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 570 zł (400 zł przy udziale online) i obejmuje catering, udział w bankiecie oraz publikację rozdziału w punktowanej monografii naukowej w wydawnictwie z listy MNiSW (koszt dodatkowy wycieczki fakultatywnej 40 zł). Uczestnictwo bez publikacji to 150 zł za dzień; istnieje również możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w Konferencji (koszt 250 zł). Zniżka dla doktorantów – cena 470 zł razem z publikacją! 10% zniżki dla osób poruszających problematykę technologii wodorowych.

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl

telefon: +48 502 214 500