Data wydarzenia: -

XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

Celem Forum jest przeprowadzenie debaty z udziałem środowisk akademickich i praktyków, związanej z określeniem
kluczowych problemów bezpieczeństwa osób starszych w miastach oraz oceną projektów wdrożeniowych, dobrych
praktyk w dziedzinie: zagospodarowania przestrzennego, przystosowania transportu publicznego do dysfunkcji i
ograniczeń ruchowych osób starszych, dostępności do sieci usług socjalnych, społecznych i zdrowotnych, wykorzystania
technologii cyfrowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
wsparcia społecznego, ratownictwa, opiece medycznej oraz pomocy psychologicznej w nagłych i nadzwyczajnych
zagrożeniach. Konferencji będzie towarzyszyć hasło Światowej Organizacji Zdrowia: „Age Friendly Cities: miasto przyjazne
osobom starszym”.

Kiedy? 26-27 maja 2020
Gdzie? Teatr Miejski w Inowrocławiu, Plac Klasztorny 2, 88-110 Inowrocław
Rejestracja na konferencję: www.forumrat.inowroclaw.pl