Arleta Bojke, dziennikarka Telewizji Polskiej,absolwentka kierunku politologia z 2008 r.

„Politologia na pewno otwiera umysł i poszerza horyzonty. Dla mnie studia na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM to przede wszystkim ludzie. To profesjonalni wykładowcy, u których nigdy nie było taryfy ulgowej. To także koledzy – osoby niezwykle utalentowane, o niesamowitych zainteresowaniach, z którymi rozmowy były zawsze rozwijające. Na tych studiach przekonałam się, że marzenia z dzieciństwa są osiągalne, że szanse na ich realizację są na wyciągnięcie ręki – wystarczy tylko korzystać z tego, co daje uczelnia. Do obecnej pracy trafiłam dzięki praktykom zawodowym organizowanym przez WNPiD! Sam Poznań i UAM to miejsca, gdzie spotyka się tradycja, nowoczesność i porządek. Pisząc te słowa,
aż zatęskniłam!”

Dagmara Prystacka, rzecznik prasowy Volkswagen Poznań,
absolwentka kierunku politologia z 2001 r.

„Jeśli miarą dobrych studiów jest liczba branż, w których pracują ich absolwenci, to politologia zdecydowanie jest
w czołówce. Bankowość, media, reklama i marketing, public relations, administracja publiczna – to tylko niektóre z nich. Wielu absolwentów to również obecni posłowie i najbliżsi współpracownicy polityków. Bo politologia to niewątpliwie kierunek, który rozszerza horyzonty i pozwala opanować wiedzę
z wielu bardzo różnych dziedzin. To z kolei owocuje szansą na zaadaptowanie się w bardzo różnych miejscach pracy. Teraz studenci politologii mają jeszcze więcej możliwości technicznych, możliwości rozwoju i – wreszcie – możliwości połączenia teorii
z praktyką. Wystarczy dobrze to wykorzystać, a z pracą nie będzie problemu!”

Mariusz Wiśniewski, pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,
absolwent kierunku politologia z 2002 r.

„Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (dziś już Wydziale) pozwoliły mi odnieść sukces zawodowy.W codziennej działalności i pracy stykam się z różnymi grupami społecznymi. Umiejętność rozmowy z nimi, konsultacji, znajomość procesów decyzyjnych, które dały mi studia, poparte późniejszą praktyką, przynoszą mi bardzo wiele pożytku. Pozwalają na skuteczne realizowanie kolejnych wyzwań, zrozumienie zachodzących wokół zmian. Warto zatem podjąć naukę na politologii. Z pewnością należy studia łączyć
z działalnością studencką, społeczną czy samorządową w swoim mieście czy gminie, tak, aby rozwijać zdobyte umiejętności.
To gwarantuje dobry start, zarówno w poważnej działalności publicznej,
jak również w pracy zawodowej.”

Waldemar Sługocki , senator RP,
absolwent kierunku politologia z 1997 r.

„Studia to niezapomniane chwile, nie tylko ze względu na uczestnictwo w życiu akademickim uczelni, lecz przede wszystkim ze względu na możliwość studiowania bardzo ciekawego kierunku w równie ciekawym czasie, który – moim zdaniem – wciąż trwa
i trwać będzie. Nauki polityczne i dziennikarstwo to kierunki dla ludzi ciekawych otaczającego nas świata, zainteresowanych procesami zachodzącymi wokół nas. To wreszcie kierunki, dla tych, których intryguje to, co dzieje się w Polsce, Europie,
na świecie i to w różnych wymiarach: politycznym, społecznym
i gospodarczym. Gdybym dzisiaj ponownie miał dokonać wyboru kierunku studiów, to bez chwili zastanowienia wybrałbym
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.”