To był ich rok! Sukcesy studentów WNPiD w roku akademickim 2021/2022

Studentki i studenci WNPiD odnoszą wiele sukcesów na różnych polach, które nie zawsze są związane z profilem Wydziału. W dodatku są wyróżniani przez wiele organizacji. Poniżej możecie przeczytać o osiągnięciach niektórych z nich.

MARIKA CHRZANOWSKA

Marika to zdobywczyni pierwszego miejsca w II Pucharze Polski Seniorek we florecie. Wydarzenie to odbyło się w Hali Widowiskowej Gdańskiej Szkoły Szermierki w 2021 roku.

JULIA CHRZANOWSKA

Julia to kolejna florecistka z naszego Wydziału – również biorąca udział w II Pucharze Polski Seniorek w Hali Widowiskowej Gdańskiej Szkoły Szermierki, gdzie zajęła szóste miejsce.

MARTYNA DŁUGOSZ, JULIA CHRZANOWSKA, JULIA WALCZYK, MARTYNA JELIŃSKA

Nasze florecistki podjęły również rywalizację drużynową – na Pucharze Świata we Florecie Kobiet w Hali sportowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W styczniu 2022, pokonując drużynę z Rosji 44:42, zajęły trzecie miejsce na podium.

Ciekawostką może być odpowiedź na pytanie: Czym różni się floret i szpada? Polem trafienia floretu jest tylko tułów, nie całe ciało.

JULIA ORŁOWSKA

Julia, wraz z trzema studentami z innych wydziałów UAM, jest laureatką Stypendium im. dr. Jana Kulczyka, które otrzymała w 2021 roku.

Stypendium im. Jana Kulczyka, jedno z najstarszych stypendiów prowadzonych przez fundację UAM, jest wypłacane od 1999 r. za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Program ten realizowany jest przy współpracy z Kulczyk Foundation oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

MYKHAILO STSYBOR, VLADYSLAV GARDASH

Laureaci Stypendium in. dr. Jana Kulczyka dla studentów z Ukrainy, za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, aktywność na rzecz Uniwersytetu, znajomość kilku języków obcych, czy szeroko zakrojoną działalnością społeczną i kulturalną.

Stypendium przyznawane jest przez Panią Dominikę Kulczyk i UAM studentom z Ukrainy.

JULIA WALIGORA

Julia została wyróżniona w konkursie ADVANCEDBestStudentGRANT w 2021 r.

AdvancedBestStudentGRANT to dofinansowanie przeznaczone dla studentów II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wymagane było uzyskanie w roku akademickim 2020/2021 średniej ocen na poziomie min. 4,2. Grant ten umożliwia laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych.

Projekt AKCJA REGENERACJA: Sylwia Marciniuk, Patrycja Chojnowska, Monika Lisiak, Sandra Grzebielucha, Błażej Filipiak, Ula Kaczmarczyk, Jakub Biegniewski, Daria Kowalewska, Monika Chybowska

Projekt AKCJA REGENERACJA to przedsięwzięcie, które miało pomóc w skupieniu się na pracy nad swoim ciałem i umysłem, szczególnie przy pandemii COVID-19. Zostało nagrodzone w konkursie Kowadło 2.0.

Kowadło 2.0 to konkurs na budżet projektowy, powstały z inicjatywy Parlamentu Samorządu Studentów UAM. Pozwala on osobom z środowiska akademickiego UAM uzyskać dofinansowanie na realizowane przez siebie działania. Swoje koncepty można było zgłaszać w czterech kategoriach: nauka, kultura, sport, projekt projakościowy, a maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosiła 5000 zł.

ŁUKASZ PŁUCIENNIK

Łukasz to laureat III edycji Akademickiego Konkursu Retorycznego Akademii Retoryki Igora Zalewskiego.

W turniejach eliminacyjnych zmierzyło się ponad 100 uczestników, spośród których w finale spotkało się 10 najlepszych mówców. Tematem wystąpienia finałowego było: „Inżynierowie dusz ludzkich. Tak pisarzy nazwał Józef Stalin. Dziś literaci nie mają już takiego wpływu na to, co myślimy. Kto zatem ma? Kto jest inżynierem duszy ludzkiej w trzeciej dekadzie XXI wieku?”.

Jury wyłoniło troje laureatów, wśród których Łukasz zajął I miejsce, natomiast widzowie mogli wręczyć nagrodę zwycięzcy publiczności.

NATALIA MARCINIAK

Natalia to laureatka projektu "Szkoła Orłów" UAM.

“Szkoła Orłów”, ma na celu stworzenie ścieżki edukacyjnej dla wybitnie uzdolnionych studentów, poprzez realizację kształcenia opartego na tutoringu. Zgodnie z założeniami projektu, studenci mieli stworzyć artykuł naukowy, który zostanie skierowany do publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. Wraz z Natalią Marciniak, projekt ukończyło pięciu innych studentów.

DANIEL MIROŃCZYK-LEŚNIAK

Daniel został zwycięzcą kategorii aktywność studencka na VII Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Konferencja odbyła się online w grudniu zeszłego roku.

KATARZYNA RACHWALSKA

Katarzyna, kolejna zwyciężczyni VII Krajowej Konferencji Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich, odniosła sukces w konkursie reportażowym, gdzie zajęła I miejsce.

OMFA powstała w 2015 r. i działa do dzisiaj. Jest platformą redakcji studenckich z całej Polski. Funkcjonuje w ramach programu edukacji ekonomicznej i finansowej w Europie.

HANNA WIŚNIEWSKA, JUSTYNA SZYDŁOCH

Hanna i Julia, studentki kierunków Produkcja audiowizualna i Bezpieczeństwo narodowe, prowadzić będą badania w ramach projektu pt. #SPRAWDŹ TO SAM – dezinformacja i fake news jako nowa rzeczywistość współczesnego świata. Środki na jego realizację uzyskały w ramach konkursu Study@research, a opiekunem naukowym przedsięwzięcia jest dr Maciej Magiera.

To już drugi w tym roku projekt badawczy naszych studentek, wyróżniony dofinansowaniem w ramach tego konkursu.

ZUZANNA CZACHOREK

Zuzanna, studentka Nowych mediów w komunikacji, to kolejna zdobywczyni grantu badawczego w ramach konkursu Study@research.

Pod opieką naukową dr. Jakuba Jakubowskiego, będzie realizować projekt pt. Analiza danych jakościowych w badaniu wzorów zachowań korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną. Wpisuje się on w szerszy projekt naukowy, w którym badacze próbują odpowiedzieć na pytanie: jakimi zasadami kierują się młodzi ludzie w swoich codziennych aktywnościach online?

ALEKSANDRA SZCZYGIEŁ, JULIA CZESNOWSKA, LIC. NATALIA STRZEMKOWSKA, OLIWIA PACHUCKA, KINGA AREND

Nasze studentki pozyskały środki na organizację konferencji pt. Forum Kobiet: Porozmawiajmy jak kobieta z kobietą, z projektu Kowadło 2.0. Spotkanie będzie zjednoczeniem wielu pokoleń kobiet, długo wyczekiwaną, wspólną rozmową, jak “kobieta z kobietą”. Inicjatywa ta będzie przestrzenią dla kobiet w różnym wieku, aby wymienić się doświadczeniami, inspirować się nawzajem i wspierać. Jednocześnie i konsekwentnie obalając stereotypy związane z wiekiem, przyjmowanymi normami społecznymi i płciowymi! Wydarzenie swoim matronatem objęło Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej.

EWELINA DERNOGA

Ewelina została laureatką X edycji Stypendium im. Leopolda Ungera. Ewelina otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. złotych za serię materiałów o tematyce społeczno-politycznej, zrealizowanych dla telewizji WTK.

JONASZ BŁAJET,  MIRIAM EFTEKHAR  OMRANI, MACIEJ GAWARKIEWICZ, JAN PRZYBYLSKI, JULIA PRZYBYŁOWSKA, ALEKSANDRA SZCZYGIEŁ, ANNA ZBOROWSKA.

Nasi studenci za swoje zaangażowanie i postawę społeczną zostali laureatami konkursu Społecznik Roku Santander 2022. Plebiscyt ten po raz pierwszy odbył się w zeszłym roku z inicjatywy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Santander Universidade. Skierowany jest do studentów i doktorów UAM szeroko zaangażowanych w działalność społeczną, jak i akademicką.