Data publikacji w serwisie:

Pracownicy WNPiD na #ISA2019

W tym roku swoje 60. urodziny obchodzi International Studies Association- jedno z najstarszych i największych towarzystw naukowych w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Z tej okazji na konwencję w Toronto zjechało kilka tysięcy badaczy z całego świata. Wśród nich nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego Wydziału. WNPiD reprezentowali: prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler, prof. UAM dr hab. Przemysław Osiewicz, dr Paulina Pospieszna, dr Rafał Wiśniewski oraz mgr Aleksandra Galus.

Pracownicy naszego Wydziału prezentowali wyniki swoich badań (prowadzonych w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki) wraz z koleżankami i kolegami z Hiszpanii, Kanady i Niemiec w ramach panelu: ,Sanctions as a coercive foreign policy tool in a world adrift –aims, strategies and effects, zgłoszonego i moderowanego przez dr. Rafała Wiśniewskiego. Natomiast mgr Aleksandra Galus przedstawiła rezultaty swych badań nt. polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz rozwoju mediów i społeczeństwa obywatelskiego. Konwencja ISA była okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w dziedzinie badań nad stosunkami międzynarodowymi, nawiązania współpracy z czołowymi wydawnictwami naukowymi oraz wypracowania  pomysłów na przyszłe inicjatywy dydaktyczne i badawcze realizowane na naszym Wydziale.