Data publikacji w serwisie:

Artykuł dr M. Lorenc opublikowany w zagranicznym czasopiśmie za 200 pkt

Nowy artykuł dr Magdaleny Lorenc poświęcony metateorii Wojciecha Gluzińskiego pt. „The forgotten metamuseological concepts of Wojciech Gluziński”, ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma „Muzeológia a kultúrne dedičstvo-Museology and Cultural Heritage”, uzyskując tym samym 200 punktów. Pani Doktor serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Wszystkich zainteresowanych artykułem zapraszamy do lektury.

Artykuł znajduje się w zdalnym dostępie!

„Muzeológia a kultúrne dedičstvo-Museology and Cultural Heritage” jest słowackim, interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, wydawanym co kwartał w języku angielskim. Jego celem jest stworzenie odpowiedniego forum, zarówno dla międzynarodowych naukowców, jak i muzealników kładących nacisk na badania kolekcji muzealnych, ocenę kuratorstwa i innych praktyk muzealnych, a także skupiających się na aktualnych zagadnieniach i trendach w rozwoju instytucji pamięci

Dr Magdalena Lorenc jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, skupiającym się na metodologii badań polityczności muzeów. Ukończyła protokół dyplomatyczny w Akademii Dyplomatycznej MSZ. Uczestniczka szkoleń w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jest wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych Oddziału w Poznaniu oraz prezesem Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Członkini Life Writing Working Group i Wydziałowej Grupy Badań nad Pamięcią Zbiorową. Pełnomocniczka Dziekana WNPiD ds. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz redaktorka tematyczna w „Public Policy and Economic Development”. Członki Rady Programowej magazynu „Refleksje”. Recenzentka współpracująca z „Przeglądem Zachodnim”, „Przeglądem Strategicznym” oraz „Środkowoeuropejskimi Studiami Politycznymi”. Członki Rady Programowej Kierunku Studiów Stosunki Międzynarodowe na WNPiD UAM.