Data publikacji w serwisie:

Konferencja: Ewolucja systemu politycznego [relacja]

W dniach 17-18 listopada 2022 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się kolejna konferencja naukowa z cyklu „Ewolucja systemu politycznego”. W tym roku, w ramach wydarzenia pt. „Wyzwania dla demokracji w czasach kryzysu”, badacze i badaczki prezentowali wyniki swoich badań dotyczących wpływu wojny, pandemii oraz kryzysów (gospodarczego, energetycznego, migracyjnego itd.) na stan demokracji i jej instytucji. Ważnym elementem konferencji były również ożywione dyskusje i debaty na temat demokracji liberalnej, sytuacji w Rosji Putina, populizmu, sytuacji politycznej w USA czy Wielkiej Brytanii, a także polityki lokalnej i komunikacji społecznej.

Konferencję zorganizowały Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wydarzenie było również dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (na podstawie umowy Nr DNK/SN/514717/2021 z dnia 7-04-2022). Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom serdecznie dziękujemy i zapraszamy w kolejnym roku.