Data publikacji w serwisie:

Nowe publikacje w ramach projektu prof. Koniecznego

W ostatnim czasie ukazały się cztery monografie poświęcone zagadnieniom pandemii, zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwu zdrowotnemu. Publikacje powstały w ramach grantu Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne (kierownik prof. dr hab. Jerzy Konieczny).

Wszystkie cztery tytuły:

  • „Środowisko bezpieczeństwa zdrowotnego w badaniach transdyscyplinarnych. Doświadczenia pandemii COVID-19. Determinanty projektu badawczego”
  • „Bezpieczeństwo zdrowotne w zdarzeniach masowych. Rekomendacje organizacyjne”
  • „Zarządzanie Kryzysowe w Wielkopolsce. Analiza doświadczeń w stanie pandemii”
  • „Koncepcja Modułowych Szpitali Rezerwowych w Wielkopolsce z wykorzystaniem systemu budownictwa modułowego”

Dostępne są w naszej bibliotece wydziałowej. Zachęcamy do lektury.