Data publikacji w serwisie:

Praca dyplomowa mgr. Haymana Rashida nagrodzona!

Praca magisterska naszego absolwenta Haymana Rashida, pt. „Autoetnograficzna retrospekcja emigracji z Bliskiego Wschodu do Europy”, napisana pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Gałganka, otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Joanny Matejko na najlepszą pracę z dziedziny studiów migracyjnych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs im. Joanny Matejko na najlepsze prace z dziedziny nauk migracyjnych jest organizowany we współpracy z Fundacją Ośrodka Badań nad Migracjami. Dr Joanna Matejko była historyczką i działaczką polonijną. Dr Matejko prowadziła badania w zakresie dziejów polskiej diaspory w Kanadzie oraz rozwoju polityki imigracyjnego tegoż kraju. Fundatorką nagród jest Agnieszka Matejko. Patronat nad konkursem objął Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który podejmuje interdyscyplinarną problematykę migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk emigracji oraz imigracji dotyczących Polski.