Data publikacji w serwisie:

Akademia Metodologiczna 2023 [relacja]

30 i 31 marca br. odbyła się II Akademia Metodologiczna w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie, zorganizowana przez pracowników WNPiD oraz członków Koła Naukowego Psychologii Polityki. Było to owocne spotkanie, które pozwoliło na wymianę wiedzy i doświadczeń w dziedzinie metodologii badań naukowych, wśród ponad 40 przedstawicieli ośrodków naukowych w Polsce.

Podczas dwudniowego wydarzenia, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów, takich jak prof. dr hab. Radosław Fiedler, prof. UAM dr hab. Paulina Pospieszna, prof. UAM dr hab. Joanna Rak, dr Jakub Jakubowski, dr Rafał Szymanowski, mgr inż. Piotr Jabłoński, mgr Monika Jabłońska oraz mgr Natalia Szulc. Tematyka zajęć obejmowała m.in. planowanie pierwszych wyjazdów i staży naukowych, wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji, projektowanie badań ankietowych, dobór próby badawczej, sztukę autoprezentacji podczas wystąpień konferencyjnych, jak również sposoby na określenie wkładu dysertacji doktorskiej do rozwoju dyscypliny naukowej.
Wydarzenie nie odbyło by się bez wsparcia finansowego mecenasów wydarzenia: prof. dr. hab. Andrzeja Stelmacha, prof. dr. hab. Radosława Fiedlera, prof. dr hab. Joanny Wójcik oraz prof. dr. hab. Przemysława Wojtaszka. Podziękowania składamy również patronatowi honorowemu Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk oraz patronatom medialnym: SIC e-gazeta studencka, FLESZ, Kurier Akademicki oraz BUC. Dzięki Waszemu wsparciu mogliśmy zorganizować niezapomniane wydarzenie, które dostarczyło wielu cennych doświadczeń i wiedzy z dziedziny metodologii badań naukowych.
Mamy nadzieję, że Akademia Metodologiczna dostarczyła wiele inspiracji i korzyści, które pomogą młodym badaczom w dalszej pracy naukowej. Zachęcamy do utrzymywania kontaktu z nami poprzez grupę na Facebooku oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Metodologicznej.
Organizatorzy wydarzenia:
dr hab. Łukasz Scheffs
mgr Maciej Skrzypek
mgr Natalia Strzemkowska
Nikola Raczykowska
Magdalena Dutkiewicz