Data publikacji w serwisie:

Artykuł mgr. Macieja Skrzypka w European Politics and Society

Artykuł mgr. Macieja Skrzypka pt. Between neo-militant and quasi-militant democracy: restrictions on freedoms of speech ad the press in Austria, Finland and Sweden in 2008-2018, ukazał się na łamach czasopisma European Politics and Society (Routledge Taylor & Francis). Tekst stanowi wynik badań prowadzonych w ramach projektu Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Panu Magistrowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jednocześnie zachęcając wszystkich zainteresowanych do lektury.