Data publikacji w serwisie:

Artykuł mgr. Macieja Skrzypka w Journal of Comparative Politics

Artykuł mgr. Macieja Skrzypka pt. „A hybrid strategy of restricting freedom of assembly in modern militant democracies. Experiences from Austria Finland and Sweden”, został opublikowany na łamach Journal of Comparative Politics. Publikacja jest efektem badań porównawczych nad ograniczeniami wolności zgromadzania się w demokracjach skonsolidowanych, z wykorzystaniem demokracji opancerzonej jako kategorii teoretycznej. Tekst stanowi wynik badań prowadzonych w ramach projektu Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Artykuł można znaleźć w wolnym dostępie tutaj!

Mgr Maciej Skrzypek jest doktorantem w Szkole Doktorskiej UAM, w zakresie nauk o polityce i administracji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przemian systemów politycznych w demokracjach nieskonsolidowanych  w  Europie  Środkowo-Wschodniej.