Data publikacji w serwisie:

Część druga debaty: Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1989

Tytuł debaty: Ziemie Zachodnie i Północne po roku 1989. W poszukiwaniu (re-definiowaniu) tożsamości

W tym roku mija 75. rocznica włączenia Ziem Zachodnich i Północnych w granice państwa polskiego. Organizatorzy konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość w ramach jej VI edycji jeden z paneli zamierzali poświęcić temu wydarzeniu. Z uwagi na pandemię zmuszeni zostaliśmy przenieść konferencję na początek przyszłego roku akademickiego.

Nie rezygnując jednak z upamiętnienia wydarzeń sprzed 75 lat  zaprosić do dyskusji online.

Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Instytut Zachodni w Poznaniu

Termin: 25 czerwiec 2020 (czwartek), godz. 10.00

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Uczestnicy: prof. Andrzej Sakson WNPiD/IZ UAM

dr hab. Cezary Trosiak WNPiD UAM

dr Marcin Tujdowski IZ

Prowadzenie debaty: mgr Małgorzata Dąbrowska IZ

Długość debaty: 60 minut, z czego 30 minut wypowiedzi uczestników dyskusji, 30 minut  udzielanie odpowiedzi na pytania widzów (odbiorców) treści dyskusji.

Dostępność debaty: rozważamy udostępnienie debaty za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube za pośrednictwem Facebooka Instytutu Zachodniego i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz usługi internetowej Microsoft Teams. Więcej informacji na temat dostępności debaty organizatorzy debaty przekażą w tym miejscu w najbliższy poniedziałek

  Organizatorzy konferencji ustalili następujące obszary do dyskusji :

1. Definiowanie czy redefiniowanie tożsamości regionalnych mieszkańców Górnego i Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur po roku 1989?

2. Rola Ziem Zachodnich i Północnych w dyskusji na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej (1989 -2003). Szansa na rozwój, czy zagrożenie niemieckim rewanżyzmem?

3. Jakie wnioski na temat mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych oraz ich regionalnej (regionalnych) tożsamości możemy wyciągnąć z wyników Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań   z lat 2002, 2011?

Ogólne reguły dyskusji:

  1. Dyskusję prowadzi moderator, który przedstawia założenia debaty i jej uczestników. Moderator udziela głosu uczestnikom debaty i podsumowuje ją. Moderator kontroluje debatę od strony organizacyjnej, kolejność wypowiedzi i czas  wypowiedzi (4 minuty).
  2. Każdy z uczestników ma 3 minuty na wypowiedzenie się (ok. 30 minut).
  3. Podczas dyskusji uczestnicy  wyrażają swoje zdania i dyskutują na siedząco.
  4. W drugiej części dyskusji, widzowie debaty zadają pytania za pośrednictwem FB. Widzowie  przedstawiają się (imię nazwisko, region zamieszkania i ewentualnie afiliacja) i zadają pytanie, które zostanie odczytane przez moderatora debaty.
  5. Widzowie debaty za pośrednictwem usługi internetowej Microsoft Teams mają dwie minuty na podzielenie się uwagami do przebiegu dyskusji i zadanie pytania. Po tym czasie zostaną wyciszeni przez prowadzącą dyskusję.
  6. Na dzielenie się uwagami i zadawanie pytań organizatorzy przewidzieli ok. 30 minut.