Data publikacji w serwisie:

Cztery projekty naukowe z WNPiD otrzymają finansowane UAM

Cztery projekty naukowe zgłoszone przez pracowników WNPiD otrzymają finansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W konkursie udział mogli wziąć naukowcy, którzy zaplanowali badania podstawowe związane z: patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19; mechanizmami zakażania; psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

  • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder "Rozwój gospodarki 4.0 jako instrument łagodzenia skutków pandemii COVID-19  ze szczególnym uwzględnieniem zmian stosunków pracy";
  • Prof. UAM dr hab. Dorota Piontek "Przekazy medialne w czasie pandemii COVID-19 jako predyktor dezinformacji i strachu społecznego";
  • Prof. zw. dr hab. Radosław Fiedler "Polityki zdrowotne w dobie pandemii COVID-19: od współpracy do rywalizacji międzynarodowej";
  • Prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny "Mobilne punkty pomocy medycznej, modułowe szpitale polowe. Doświadczenia organizacyjne i logistyczne COVID-19.Projekt rozwiązań systemowych w Wielkopolsce".

Więcej przeczytacie tutaj.