Data publikacji w serwisie:

Debata "Dlaczego warto wspierać kobiety?" [relacja]

Dlaczego warto wspierać kobiety? Pod takim hasłem 8 marca 2023 roku w Senacie RP odbyła się debata zorganizowana przez Senatorki, Senatorów, Posłanki i Posłów RP. Głównym celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na funkcjonowanie kobiet w społeczeństwie, a także na wyzwania i bariery, z którymi mierzą się na co dzień w wielu dziedzinach życia.

Do udziału we wspomnianej debacie zaproszone zostało Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM, reprezentowane przez dyrektorkę prof. UAM dr hab. Iwettę Andruszkiewicz, a także wykładowczynie i wykładowców z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy swoją obecnością wsparli naukową stronę tego wydarzenia. Naukowczynie i naukowcy podzielili się swoją wiedzą i wnioskami płynącymi z badań na temat partycypacji kobiet, w badanych przez siebie obszarach.

W ramach debaty odbyło się 5 sesji, podczas których swoje referaty wprowadzające zaprezentowali: prof. UAM dr hab. Beata Pająk Patkowska - sesja politykaprof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz- sesja nauka, prof. UAM dr hab. Adam Barabasz, dr Karolina Perz, mgr Łukasz Stypa- sesja sport, dr Grażyna Barabasz i prof. UAM dr hab. Mikołaj Tomaszyk- sesja dotycząca edukacji i bezpieczeństwa. Ostatnią sesję – zdrowie kobiet merytorycznie wsparła Pani Olga Jabłońska – dyrektorka Projektów Pomocowych Kulczyk Foundation.

Każdy z podejmowanych tematów cieszył się ogromnym zainteresowaniem i był żywo dyskutowany przez Prelegentki i Prelegentów oraz zaproszonych gości reprezentujących różne instytucje naukowe i społeczne. Wspomniane wydarzenie wskazuje na silną potrzebę dyskusji w przestrzeni publicznej o kobietach w nauce i w nowoczesnych technologiach, w polityce, o zdrowiu menstruacyjnym, czy obecności Pań w zarządach organizacji sportowych oraz na potrzebę zmian już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Debata "Dlaczego warto wspierać kobiety?", stała się okazją nie tylko do podzielenia się cennymi uwagami na temat obecnej sytuacji kobiet w Polsce, ale przede wszystkim polem do dyskusji nad rozwiązaniami, których umiejętne wdrożenie może przyczynić się w przyszłości do znaczącej poprawy ich sytuacji, a także zwiększenia widzialności przestrzeni publicznej.

Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej dziękuje Wszystkim Senatorom i Senatorkom, Posłom i Posłankom za zaproszenie do dyskusji merytorycznej w szczególności Organizatorkom wydarzenia: Posłankom Małgorzacie Niemczyk i Monice Wielichowskiej.