Data publikacji w serwisie:

Debaty: Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2020 (relacje wideo)

Pierwsza odbyła się w dniu 28 maja w Instytucie Zachodnim. Temat debaty: Ziemie Zachodnie i Północne w latach 1945-1989. Między powrotem do Macierzy a zakończeniem procesów adaptacyjno-integracyjnych.

Zapis debaty znajduje się pod adresem: https://youtu.be/U5xZGlx1pUk

Druga odbyła się w dniu 26 czerwca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Temat debaty: Ziemie Zachodnie i Północne po roku 1989. W poszukiwaniu (re-definiowaniu)  tożsamości.

Zapis debaty znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=qiW1Rdb7QSY

Elementami obchodów tej rocznicy będą:

- wystawa: Zagospodarowywanie Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945 – 2020, która zostanie zaprezentowana na początku przyszłego roku akademickiego na naszym Wydziale oraz na Wydziale Historii i Wydziale Nauk Społecznych.

- publikacja, która ukaże się w serii wydawniczej Instytutu Zachodniego: Ziemie Zachodnie – studia i materiały. Tom ten dedykowany będzie, zmarłemu w ubiegłym roku, wybitnemu badaczowi problematyki Ziem Zachodnich i Północnych, Profesorowi Andrzejowi Kwileckiemu. Osoby zainteresowane zachęcamy do  przesyłania tekstów do tego wydawnictwa. Termin składania tekstów mija 31 sierpnia. Pytania dotyczące tej publikacji i teksty należy przesyłać na adres konferencji: mim@amu.edu.pl

Organizatorzy konferencji Mniejszości-Migracje-Wielokulturowość

Prof. dr hab. Andrzej Sakson

Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk

Prof. UAM dr hab. Cezary Trosiak