Data publikacji w serwisie:

Delegacja WNPiD na Walnym Zjeździe PTNP w Warszawie

W Warszawie na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął się Walny Zjazd  Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Poznański oddział PTNP reprezentuje 10-osobowa pracowników naszego Wydziału.

Prorektor UAM prof. Tadeusz Wallas został wybrany przewodniczącym obrad, które rozpoczęło sprawozdanie z działalności PTNP za lata 2017-2019 przedstawione przez prof. Arkadiusza Żukowskiego, prezesa Zarządu Głównego PTNP. Natomiast prof. Magdalena Musiał-Karg przedstawiła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

Prof. Żukowski został wybrany prezesem Zarządu Głównego PTNP na następną kadencję. W składzie nowego Zarządu znalazły się prof. Magdalena Musiał-Karg i dr Natasza Lubik-Reczek. Członkiem nowej komisji rewizyjnej został prof. Marcin Rachwał.