Data publikacji w serwisie:

Delegacja Związku Rektorów Uczelni Ukrainy na WNPiD

W środę, 3 kwietnia Delegacja Związku Rektorów Uczelni Ukrainy odwiedziła nasz Wydział w ramach ministerialnego projektu pomocowego „Polsko-ukraińska współpraca instytucji przedstawicielskich reprezentujących rektorów, na rzecz doskonalenia działania uczelni”.

Podczas pobytu na WNPiD nasi goście poznali naszą ofertę edukacyjną, a także zwiedzili studio telewizyjne, studio radiowe i bibliotekę.