Data publikacji w serwisie:

Dr Tadeusz-Ciesielczyk bierze udział w konferencji „Behavioural Analysis”

Dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk bierze udział w trzydniowej konferencji naukowej „Behavioural Analysis” w Pradze. Wydarzenie zrzesza specjalistów z zakresu komunikacji niewerbalnej, profilerów behawioralnych, akademików i praktyków z całego świata, dla których komunikacja niewerbalna jest obszarem badań, analiz i praktycznego zastosowania.

Pani Doktor jest członkinią zespołu, który na konferencji zaprezentował referat „Emotion and Stress Detection Through Biomedical and Biometrical Signals: will wearables become modern lie detectors?”. Jego treść stanowiły  wstępne wyniku badań, które będą rozwijane w kolejnych latach.

Temat prezentacji zespołu:

Członkowie zespołu:

Pułkownik dr Mariusz Chmielewski - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr Małgorzata Tadeusz-Ciesielczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Mgr Diana Nowek - Uniwersytet Wiedeński, Instytut Komunikacji Niewerbalnej w Wiedniu

Mgr Sylwia Śliwińska - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Dr Dorota Prysak - Uniwersytet Śląski w Katowicach