Data publikacji w serwisie:

Dr Adam Barabasz ze stopniem doktora habilitowanego

W poniedziałek, 10 czerwca Rada Naukowa WNPiD przyznała dr. Adamowi Barabaszowi stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce i administracji. Serdecznie gratulujemy!