Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Anna Potyrała profesorem nauk społecznych

Decyzją Prezydenta RP dr hab. Anna Potyrała otrzymała tytuł profesora nauk społecznych.  Serdecznie gratulujemy Pani Prodziekan!