Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Dominika Narożna współautorką artykułu nt. ekonomii przemysłu muzycznego

Dr hab. Dominika Narożna jest współautorką tekstu pt. Economics of Music Industry – Revenue Streams of the Artists. Z jego treścią możecie zapoznać się na stronie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3973218. Artykuł udostępniono w ramach Open Access.