Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Mirosław Skarżyński profesorem nauk społecznych

Decyzją Prezydenta RP dr hab. Mirosław Skarżyński otrzymał tytuł profesora nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów.