Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Musiał-Karg profesorem nauk społecznych

Decyzją Prezydenta RP dr. hab. Magdalena Musiał-Karg otrzymała tytuł profesora nauk społecznych. Serdecznie gratulujemy Pani Prodziekan i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Jest autorką wielu publikacji naukowych w Polsce i zagranicą na temat elektronicznej partycypacji, e-voting, demokracji bezpośredniej. Pełniła funkcję kierownika i wykonawcy w wielu projektach badawczych dot. e-głosowania, e-partycypacji, demokracji bezpośredniej.