Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Mikołaj Tomaszyk na konferencji w Warszawie

Dr hab. Mikołaj Tomaszyk przebywa obecnie w Warszawie na dwudniowej, europejskiej konferencji „O bezpieczeństwie pasażerów autobusów, mikrobusów i tramwajów”, która odbywa się w dniach 17-18 maja br. Podczas pierwszego dnia wydarzenia Pan Profesor wygłosił referat pt. „Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej – omówienie wyników badań.”

WNPID jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Europejska Konferencja „O bezpieczeństwie pasażerów autobusów, mikrobusów i tramwajów” jest projektem skupiającym producentów, przewoźników oraz wybitnych ekspertów z wielu różnych państw, których celem jest zniwelowanie liczby ofiar w transporcie. Podczas dwudniowego wydarzenia omawiają zaistniałe zagrożenia dla bezpieczeństwa podróżnych i sposoby ich eliminowania, wpływ konstrukcji i wyposażenia pojazdów na bezpieczeństwo podróżnych, wypadki i ich skutki oraz najnowsze rozwiązania i technologie.

Dr hab. Mikołaj Tomaszyk jest adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Prowadzący Uniwersytetu Lubońskiego III Wieku oraz wielki pasjonat popularyzacji nauki. Ekspert z dziedziny projektów dofinansowywanych ze środków UE. Biegły sądowy ad hoc w zakresie zarządu dróg publicznych oraz organizacji imprez masowych. Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół miejskiej polityki transportowej, miejskiej polityki bezpieczeństwa oraz samorządu terytorialnego.

Fot. Organizator konferencji.