Data publikacji w serwisie:

Dr Jacek Raubo ekspertem RCB

Dr Jacek Raubo podpisał umowę o współpracy eksperckiej z Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa płk Konradem Koprowskim, stając się tym samym ekspertem RCB w zakresie obronności i bezpieczeństwa międzynarodowego. Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.

RCB jest Rządowym Centrum Bezpieczeństwa specjalizującym się w dokonywaniu pełnej analizy zagrożeń w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych”, funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy również opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych oraz koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach. Do kompetencji RCB zalicza się także m.in: stworzenie katalogu zagrożeń, uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego, czy nadzór  nad spójnością procedur reagowania kryzysowego.

źródło grafiki: RCB