Data publikacji w serwisie:

Dr Paweł Łokić otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Dr Paweł Łokić otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszy doktorat w dyscyplinie nauk o komunikowaniu społecznej i mediach, obroniony w 2019 roku. Wyróżnienie zostało w trakcie obrad Konferencji "Wiedza-Media-Komunikowanie", organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie.

Nagroda przyznawana corocznie przez Kapitułę Konkursową ma na celu popularyzację badań nad komunikowaniem i mediami, a także wsparcie młodych medioznawców na początku ich kariery naukowej. Nagrodzona rozprawa została obroniona w pażdzierniku 2019 roku, a jej tytuł brzmi: "Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w środowisku nowych mediów". Praca została napisana pod opieką promotor prof. UAM dr. hab. Doroty Piontek, kierowniczki Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziałe Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Promotorem pomocniczym pracy był Prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski, rownież z WNPiD. Warto nadmienić, że rozprawa jest pierwszą w historii uniwersytecką pracą doktorską obronioną w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Serdecznie gratulujemy Panu Doktorowi i życzymy kolejnych sukcesów!