Data publikacji w serwisie:

Dr Rafał Szymanowski laureatem konkursu Sonata NCN

Dr Rafał Szymanowski uzyskał grant w konkursie Sonata NCN na projekt badawczy "Zeitenwende. Zmiana i jej kontestacja w modelu strategicznej zagranicznej polityki gospodarczej Niemiec".

Projekt poświęcony jest zachodzącej w Niemczech zmianie polityki gospodarczej. Niemcy należały do największych wygranych minionych trzech dekad, które upłynęły pod znakiem liberalizacji gospodarczej i otwartości handlowej. Po szoku związanym z pandemią Covid-19 i agresją Rosji wobec Ukrainy politycy i biznes zmuszeni zostali do zweryfikowania dotychczasowych przekonań i wypracowania nowej strategii gospodarczej.

W ramach projektu przyjrzy się jak zapowiedziana zmiana postępuje w trzech konkretnych obszarach; m.in. jak Niemcy budują swoją pozycję w niskoemisyjnych technologiach dla przemysłu i transportu, w tym na wyłaniającym się rynku zielonego wodoru.

„Mam nadzieję, że wyniki projektu zainteresują nie tylko badaczy i analityków, ale także przedstawicieli biznesu i społeczeństwa obywatelskiego, którzy chcą lepiej zrozumieć zachodzącą w Niemczech zmianę. Cieszę się, że pierwszymi odbiorcami wczesnych wyników projektu będą studenci UAM, gdyż od semestru zimowego kolejnego roku akademickiego rusza sprzężona z projektem anglojęzyczna ścieżka w ramach AMU-PIE" - mówi dr Szymanowski.