Data publikacji w serwisie:

Dyskusja na temat szkolnictwa wyższego w Polsce

W poniedziałek, 3 czerwca w ramach VIII Kongresu Kół Naukowych UAM odbył się panel ekspercki, poświęcony przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce. W spotkaniu udział wzięli wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, prof. Marek Kwiek i prorektor UAM prof. Beata Mikołajczyk.