Data publikacji w serwisie:

Dyspensery okresowe na WNPiD

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zostały zamontowane dyspensery z środkami menstruacyjnymi. Jest to wspólna inicjatywa społeczna Rady Samorządu Studentów WNPiD oraz Globalnej Wnioski. Ma ona na celu przede wszystkim wyjść naprzeciw osobom doświadczonym ubóstwem menstruacyjnym oraz uświadomić osoby studiujące o realnym problemie, który według badań dotyka w Polsce ok. 500 tysięcy osób. Pilotaż projektu zrealizowano dzięki przychylności Pana Dziekana Andrzeja Stelmacha. 6 dyspenserów opatrzonych personalizowaną, wydziałową grafiką, zostało zamontowanych w toaletach na parterze: 4 sztuki w toalecie damskiej i po jednej w toalecie dla osób z niepełnosprawnościami oraz toalecie męskiej.

Z funduszy wydziałowych oprócz dyspenserów zakupiono 3-miesięczny zapas środków higienicznych. Pilotaż projektu pozwoli ocenić realne zapotrzebowanie na środki higieniczne, a także na podstawie uwag i spostrzeżeń studentek i studentów opracować rozwiązanie docelowe. Rada Samorządu Studentów WNPiD planuje, by w przyszłości dyspensery znalazły się w każdej z wydziałowych toalet, a w damskich łazienkach dyspenser znalazł miejsce w każdej kabinie.

Ponadto Rada Samorządu Studentów WNPiD w poniedziałek 10 stycznia wystartuje ze zbiórką środków higienicznych, dzięki którym będzie możliwe uzupełnienie dyspenserów po okresie pilotażowym. Planowane są również dalsze działania uświadamiające osoby studiujące na wydziale na temat realnego problemu, jakim jest ubóstwo menstruacyjne.