Data publikacji w serwisie:

Kolejna publikacja studentów WNPiD w ramach EUfactcheck

W ramach  międzynarodowego projektu EUfactcheck pod skrzydłami European Journalism Training Association, studenci naszego Wydziału Kornelia Starczewska, Maciej Polcyn i Wael Nel pod kierunkiem prof. Jędrzeja Skrzypczaka opublikowali kolejną  weryfikację wiadomości na pierwszy rzuty oka mało wiarygodnej, tym razem ze Szwecji. Przypomnijmy, że idea projektu najkrócej polega na tym, że studenci współpracując w ramach elektronicznej platformy https://eufactcheck.eu tropią fake newsy i w sposób niezwykle drobiazgowy weryfikują rozmaite fakty zawarte w wypowiedziach polityków, materiałach prasowych, dotyczących różnych aspektów życia publicznego w UE. Publikacje takie pojawiają się później na platformie EJTA. Link to publikacji znajdziecie się tutaj.

Europejski projekt realizowany pod patronatem European Journalism Training Association (EJTA) ma na celu wspieranie debaty publicznej opartej na faktach. Paneuropejski projekt zrzesza 33 placówki kształcenia dziennikarskiego z 24 krajów, w tym z Polski, którą reprezentują studenci Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Do tej pory studenci zweryfikowali łącznie już ponad 100 informacji i danych liczbowych. Wszystkie materiały dostępne są na stronie eufactcheck.eu. Po sukcesie odniesionym w 2019 r., liczba internautów odwiedzających stronę projektu obecnie uległa potrojeniu.

Motywem przewodnim edycji 2020 jest „Europejska polityka, strategia i konteksty”. Podejmowana podczas tegorocznej edycji tematyka wychodzi poza tematy ściśle związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku. Projekt polega na procesie sprawdzania i weryfikowania przez studentów dziennikarstwa prawdziwości wypowiedzi, oświadczeń, stanowisk oraz twierdzeń odnoszących się do sytuacji międzynarodowej w kontekście paneuropejskim, pomijając co do zasady tematy związane z wewnętrzną polityką danego kraju. To doskonała szkoła dziennikarstwa, edukacji medialnej, ale też wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Wszystkie teksty ukazują się w j. angielskim i są rozpowszechnianie za pośrednictwem EJTA.

Projekt funkcjonuje z rosnącym powodzeniem. Strona, na której publikowane są zweryfikowane stanowiska, odnotowuje 200 osłon na dzień. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy liczba odwiedzających potroiła się i sięgnęła 58 000 osłon.